5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie regionale ontwikkeling
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Rapporteur voor advies: Maria Gabriela Zoană

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 224kWORD 135k
Juridische mededeling