5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Rozwoju Regionalnego
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Maria Gabriela Zoană

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 229kWORD 137k
Informacja prawna