5.12.2018
AGRI_AD(2018)625354
AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru dezvoltare regională
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Raportoare pentru aviz: Maria Gabriela Zoană

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 219kWORD 136k
Notă juridică