14.11.2018
AGRI_AD(2018)627628
ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Commissie internationale handel
inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
(2018/0256M(NLE))
Rapporteur voor advies: Michel Dantin

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 152kWORD 65k
Juridische mededeling