6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
СТАНОВИЩЕ
на комисията по земеделие и развитие на селските райони
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Паоло Де Кастро

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 168kWORD 78k
Правна информация