6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
ARVAMUS
Esitaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))
Arvamuse koostaja: Paolo De Castro

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 148kWORD 72k
Õigusalane teave