6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
LAUSUNTO
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta
budjettivaliokunnalle
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
(2019/2028(BUD))
Valmistelija: Paolo De Castro

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 148kWORD 76k
Oikeudellinen huomautus