6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
NUOMONĖ
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentas: Paolo De Castro

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 156kWORD 74k
Teisinis pranešimas