6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
għall-Kumitat għall-Baġits
dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur għal opinjoni: Paolo De Castro

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 159kWORD 76k
Avviż legali