6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
ADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
aan de Begrotingscommissie
Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Paolo De Castro

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 137kWORD 76k
Juridische mededeling