6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
OPINIA
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paolo De Castro

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 149kWORD 77k
Informacja prawna