6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
AVIZ
al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportor pentru aviz: Paolo De Castro

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 155kWORD 74k
Notă juridică