6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
STANOVISKO
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Paolo De Castro

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 163kWORD 67k
Právne oznámenie