6.9.2019
AGRI_AD(2019)639624
YTTRANDE
från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
till budgetutskottet
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Paolo De Castro

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 147kWORD 76k
Rättsligt meddelande