26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1149 - 1322
Návrh zprávy
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
Ekologická produkce a označování ekologických produktů, změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
Návrh nařízení
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 471kWORD 1424k
Právní upozornění