26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
ÆNDRINGSFORSLAG
1149 - 1322
Udkast til betænkning
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007
Forslag til forordning
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 453kWORD 1260k
Juridisk meddelelse