26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
TARKISTUKSET
1149 - 1322
Mietintöluonnos
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttaminen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoaminen
Ehdotus asetukseksi
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 461kWORD 1316k
Oikeudellinen huomautus