26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
AMANDMANI
1149 ‒ 1322
Nacrt izvješća
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda, izmjena Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
Prijedlog uredbe
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 467kWORD 1492k
Pravna napomena