26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
AMENDEMENTEN
1149 - 1322
Ontwerpverslag
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
Biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad
Voorstel voor een verordening
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 481kWORD 1366k
Juridische mededeling