26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
POPRAWKI
1149 - 1322
Projekt sprawozdania
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 496kWORD 1470k
Informacja prawna