26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
AMENDAMENTELE
1149 - 1322
Propunere de raport
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
Propunere de regulament
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 517kWORD 1544k
Notă juridică