26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
PREDLOGI SPREMEMB
1149-1322
Osnutek poročila
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov, sprememba Uredbe (EU) št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o uradnem nadzoru] in razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007
Predlog uredbe
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 455kWORD 1387k
Pravno obvestilo