26.6.2015
AGRI_AM(2015)560821
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1149 - 1322
Förslag till betänkande
Martin Häusling
(PE557.122v01-00)
Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [Official controls Regulation] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Förslag till förordning
(COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 455kWORD 1320k
Rättsligt meddelande