22.3.2018
AGRI_AM(2018)619267
AMANDMANI
1 - 349
Nacrt izvješća
Herbert Dorfmann
(PE618.154v01-00)
Budućnost hrane i poljoprivrede
(2018/2037(INI))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1178kWORD 158k
Pravna napomena