22.3.2018
AGRI_AM(2018)619267
GROZĪJUMI Nr.
1 - 349
Ziņojuma projekts
Herbert Dorfmann
(PE618.154v01-00)
Pārtikas un lauksaimniecības nākotne
(2018/2037(INI))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1332kWORD 151k
Juridisks paziņojums