22.3.2018
AGRI_AM(2018)619297
GROZĪJUMI Nr.
350 - 753
Ziņojuma projekts
Herbert Dorfmann
(PE618.154v01-00)
Pārtikas un lauksaimniecības nākotne
(2018/2037(INI))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1446kWORD 164k
Juridisks paziņojums