23.3.2018
AGRI_AM(2018)619299
GROZĪJUMI Nr.
1122 - 1334
Ziņojuma projekts
Herbert Dorfmann
(PE618.154v01-00)
Pārtikas un lauksaimniecības nākotne
(2018/2037(INI))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1042kWORD 111k
Juridisks paziņojums