5.9.2018
AGRI_AM(2018)626777
ИЗМЕНЕНИЯ
32 - 112
Проект на становище
Джон Стюарт Агню
(PE623.976v01-00)
Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)
Предложение за регламент
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 947kWORD 111k
Правна информация