5.9.2018
AGRI_AM(2018)626777
TARKISTUKSET
32 - 112
Lausuntoluonnos
John Stuart Agnew
(PE623.976v01-00)
Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 648kWORD 110k
Oikeudellinen huomautus