5.9.2018
AGRI_AM(2018)626777
AMANDMANI
32 - 112
Nacrt mišljenja
John Stuart Agnew
(PE623.976v01-00)
o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE)
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 764kWORD 121k
Pravna napomena