5.9.2018
AGRI_AM(2018)626777
PAKEITIMAI
32 - 112
Nuomonės projektas
John Stuart Agnew
(PE623.976v01-00)
Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 889kWORD 97k
Teisinis pranešimas