5.9.2018
AGRI_AM(2018)626777
GROZĪJUMI Nr.
32 - 112
Atzinuma projekts
John Stuart Agnew
(PE623.976v01-00)
Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 839kWORD 118k
Juridisks paziņojums