5.9.2018
AGRI_AM(2018)626777
POPRAWKI
32 - 112
Projekt opinii
John Stuart Agnew
(PE623.976v01-00)
Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 861kWORD 105k
Informacja prawna