5.9.2018
AGRI_AM(2018)626777
ÄNDRINGSFÖRSLAG
32 - 112
Förslag till yttrande
John Stuart Agnew
(PE623.976v01-00)
Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life)
Förslag till förordning
(COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 726kWORD 95k
Rättsligt meddelande