10.12.2018
AGRI_AM(2018)630688
ИЗМЕНЕНИЯ
317 - 613
Проект на доклад
Улрике Мюлер
(PE629.392v01-00)
Финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика
Предложение за регламент
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 697kWORD 181k
Правна информация