10.12.2018
AGRI_AM(2018)630688
PAKEITIMAI
317 - 613
Pranešimo projektas
Ulrike Müller
(PE629.392v01-00)
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 627kWORD 169k
Teisinis pranešimas