10.12.2018
AGRI_AM(2018)630688
GROZĪJUMI Nr.
317 - 613
Ziņojuma projekts
Ulrike Müller
(PE629.392v01-00)
Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 633kWORD 185k
Juridisks paziņojums