10.12.2018
AGRI_AM(2018)630688
AMENDEMENTEN
317 - 613
Ontwerpverslag
Ulrike Müller
(PE629.392v01-00)
De financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 677kWORD 163k
Juridische mededeling