10.12.2018
AGRI_AM(2018)630688
AMENDAMENTELE
317 - 613
Proiect de raport
Ulrike Müller
(PE629.392v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
Propunere de regulament
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 689kWORD 156k
Notă juridică