10.12.2018
AGRI_AM(2018)630688
ÄNDRINGSFÖRSLAG
317 - 613
Förslag till betänkande
Ulrike Müller
(PE629.392v01-00)
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
Förslag till förordning
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 632kWORD 171k
Rättsligt meddelande