10.12.2018
AGRI_AM(2018)630690
MUUDATUSETTEPANEKUD
614-863
Raporti projekt
Ulrike Müller
(PE629.392v01-00)
Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 563kWORD 179k
Õigusalane teave