10.12.2018
AGRI_AM(2018)631977
MUUDATUSETTEPANEKUD
1075 - 1414
Raporti projekt
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Eeskirjade kehtestamine selle kohta, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 607kWORD 171k
Õigusalane teave