10.12.2018
AGRI_AM(2018)631982
ÆNDRINGSFORSLAG
2506 - 2885
Udkast til betænkning
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Forslag til forordning
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 615kWORD 179k
Juridisk meddelelse