10.12.2018
AGRI_AM(2018)631982
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
2506 - 2885
Σχέδιο έκθεσης
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Πρόταση κανονισμού
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 655kWORD 189k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου