10.12.2018
AGRI_AM(2018)631982
TARKISTUKSET
2506 - 2885
Mietintöluonnos
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevat säännöt
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 620kWORD 168k
Oikeudellinen huomautus