10.12.2018
AGRI_AM(2018)631982
ÄNDRINGSFÖRSLAG
2506 - 2885
Förslag till betänkande
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
Förslag till förordning
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 622kWORD 158k
Rättsligt meddelande