10.12.2018
AGRI_AM(2018)631988
ÆNDRINGSFORSLAG
4396 - 4775
Udkast til betænkning
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Forslag til forordning
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 645kWORD 183k
Juridisk meddelelse