10.12.2018
AGRI_AM(2018)631988
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
4396 - 4775
Σχέδιο έκθεσης
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Πρόταση κανονισμού
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 677kWORD 263k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου