10.12.2018
AGRI_AM(2018)631988
POPRAWKI
4396 - 4775
Projekt sprawozdania
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Ustanowienie przepisów dotyczących wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 703kWORD 193k
Informacja prawna