10.12.2018
AGRI_AM(2018)631988
ÄNDRINGSFÖRSLAG
4396 - 4775
Förslag till betänkande
Esther Herranz García
(PE627.760v02-00)
Fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
Förslag till förordning
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 655kWORD 179k
Rättsligt meddelande